Biomedica

Higiena

Higiena medyczna dotyczy stosowania praktyk higienicznych związanych z  podawaniem leków i opieką medyczną, które zapobiegają lub minimalizują występowanie i rozprzestrzenianie się chorób.

Procedury higieny medycznej obejmują:

  • Izolację lub kwarantannę osób chorych i materiałów zakaźnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji
  • Sterylizację przyrządów wykorzystywanych w zabiegach chirurgicznych
  • Stosowanie ochronnej odzieży i innych barier, takich jak: maski, kombinezony, czepki, okulary i rękawiczki
  • Stosowanie odpowiednich materiałów opatrunkowych
  • Bezpieczne usuwanie odpadów medycznych
  • Dezynfekcję przedmiotów wielokrotnego użytku (pościeli, poduszek, ubrań)
  • Stosowanie odpowiednich metod mycia dłoni, zwłaszcza przed operacjami.


Jednym z naszych najbardziej skutecznych urządzeń do higieny szpitalnej jest DCXpert (system bio-dekontaminacji suchej z  mikroaerozolami H2O2).

Dostarczamy również bezdotykowe systemy dezynfekcji rąk, opatrunki antybakteryjne, stacje mycia bez użycia wody, urządzenia do monitorowania czystości poprzez pomiar ATP, urządzenia kontrolujące poziom środków dezynfekujących i detergentów.