Biomedica

Diagnostyka molekularna

Odczynniki, zestawy i aparaty do analizy DNA i RNA wykrywające patogeny, alergeny oraz do identyfikacji gatunków organizmów, również GMO.