Biomedica

Kontrola jakości

Program badania biegłości dla mikrobiologii i chemii żywności. Materiały referencyjne i systemy testowe do kontroli oraz wykrywania pozostałości i patogenów w towarach przychodzących/wychodzących.