Biomedica

Aparatura i jej serwisowanie

Automatyzacja/Aparaty
W naszej ofercie znajdujeą się zarówno aparaty ogólnego zastosowania, jak i automaty zaprojektowane specjalnie dla niektórych dziedzin laboratoryjnych.

Testy immunologiczne: w pełni zautomatyzowane platformy do testów immunologicznych: LIAISON® firmy DiaSorin, jak również zautomatyzowane aparaty do testów immunoenzymatycznych (od 2-7 płytek), takie jak ETI-MAX3000®, Thunderbolt i inne.

Szeroki zakres zastosowań laboratoryjnych: od chorób zakaźnych po immunologię i badania przesiewowe noworodków.

Testy molekularne: cały zakres od w pełni zautomatyzowanych aparatów  wykonujących analizy pojedynczych próbek (od próbki do wyniku), do molekularnych stacji roboczych o dużej przepustowości. Od standardowych cyklerów PCR, przez systemy GeneXpert® oraz FilmArray, aż po wysoce przepustowe systemy LabXpress.

Testy multipleksowe: od systemów do badań naukowych, po systemy posiadające znak CE-IVD. Platforma Luminex® (również z opcją pełnej automatyzacji), systemy chipowe Affymetrix, FilmArray firmy Biofire – to tylko kilka z nich.